Ridhuset är nästan färdigt!

För aktuell information se vår Facebooksida>>

Äntligen! Välkomna till Torpgårdens ridhus! Fram till 31 Dec är alla välkomna att rida i vårat ridhus utan kostnad. Från 1 Jan kommer anläggningsavgiften kosta 800 kr/häst/halvår. Annars 100kr/gång. Vill man boka ridhuset kostar det 100kr/tim om man betalat anläggningsavgift och 200 kr/tim om man inte gjort det. All info om bokningar kommer finnas på denna sida samt på en anslagstavla i ridhuset. (Dvs. ridhuset är ledigt om inget står!) Välkomna att rida, titta eller fika (som alltid finns tillgängligt på läktaren!)

Läktaren Torpgårdens Ridhus