Torpgårdens Chiesa

Chiesa -19 e:Zappa u:Valencia ue: Lasandos ,Napoleon

Gångartsdiplom på sitt treårstest -22.